Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Phỉ Tử (Semen Torreyae) 榧子

Vị thuốc: Phỉ Tử
Tn Latin: Semen Torreyae
Tn Pinyin: Feizi
Tn tiếng Hoa: 榧子

Tính vị: Vị ngọt, tnh bnh
Quy kinh: Vo kinh phế v đại trường

Dược năng: Trị giun sn, ho

Liều Dng: 6 - 12g

Chủ trị:
- Trẻ bị cam tch, bụng to do giun sn dng Phỉ tử với Sử qun tử, Binh lang v Cam thảo

- Trị giun mc dng Phỉ tử với Qun chng v Binh lang.

- Trị sn dy dng Phỉ tử với Nam qua tử v Binh lang.

- Trị giun trn dng Phỉ tử với Sử qun tử, Khổ luyện b v mai.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org