Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Nam Sa Sm (Radix Ademophorae) 南沙参

Vị thuốc: Nam Sa Sm
Tn Latin: Radix Ademophorae
Tn Pinyin: Nanshashen
Tn tiếng Hoa: 南沙参


<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org