Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Mai Qu Hoa (Flos Rosae Rugosae) 玫瑰花

Vị thuốc: Mai Qu Hoa
Tn Latin: Flos Rosae Rugosae
Tn Pinyin: Meiguihua
Tn tiếng Hoa: 玫瑰花

Tính vị: Vị ngọt, hơi đắng, tnh ấm
Quy kinh: Vo kinh can, tỳ

Dược năng: Điều kh ha ứ, trừ ứ huyết

Liều Dng: 3 - 6g

Chủ trị:
- Đau mạn sườn, đầy chướng vng thượng vị v đau bụng do kh trệ ở can, tỳ dng Mai qu hoa với Phật thủ, Hương phụ v Uất kim.

- Kh trệ ở Can v huyết biểu hiện kinh nguyệt khng đều, v cương đau trước kỳ kinh dng Mai qu hoa với ương quy, Xuyn khung, Bạch thược v Trạch lan.

- Huyết ứ v đau do chấn thương: Mai qu hoa hợp với ương qui, Din hồ sch v Xch thược.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org