Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Lệ Chi (Semen Litchi) 荔枝核

Vị thuốc: Lệ Chi
Tên khác: Hạt vải, Lệ chi hạch
Tên Latin: Semen Litchi
Tên Pinyin: Lizhihe
Tên tiếng Hoa: 荔枝核

Tính vị: Vị ngọt, tính ôn
Quy kinh: Vào kinh can, vị

Hoạt chất: Saponin, Tanin, Alpha-methylenecyclo-propyl glycine

Dược năng: Lư khí, chỉ thống, khu hàn, tán trệ

Liều Dùng: 10 - 15g

Chủ trị:
Chủ trị các chứng hàn sán phúc thống, cao hoàn đau sưng, can khí uất trệ, vị quản cửu thống, khí trệ huyết ứ, đau bụng trước kinh và sau hành kinh.

Khi dùng đập giập

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org