Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Hải Cẩu Thận (Testis et Penis Canis) 狗肾

Vị thuốc: Hải Cẩu Thận
Tên Latin: Testis et Penis Canis
Tên Pinyin: Haigoushen
Tên tiếng Hoa: 狗肾

Tính vị: Vị mặn, tính nhiệt
Quy kinh: Vào kinh can, thận

Dược năng: Ôn bổ thận dương, sinh tân

Liều Dùng: 3 - 15g

Chủ trị:
- Chủ trị đau lưng, mỏi gối, lănh cảm dùng với Đông trùng hạ thảo

- Sợ lạnh, hay bị cảm lạnh, lănh cảm dùng với Bá tử nhân, Thỏ ty tử, Lộc nhung

- Vị này thường dùng trong thuốc tán

Kiêng kỵ:
- Âm hư nội nhiệt không dùng

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org