Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Đại Hồi (Fructus Illicii veri) 八角

Vị thuốc: Đại Hồi
Tên khác: Ba jiao hui xiang
Tên Latin: Fructus Illicii veri
Tên Pinyin: Dahuixiang
Tên tiếng Hoa: 八角

Tính vị: Vị cay, ngọt, tính ôn
Quy kinh: Vào kinh can, thận, tỳ

Hoạt chất: 5 to 8% chất tinh dầu (anethole (85 to 90%)), phell­andrene, safrole, terpineol, 1,4 cineol

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org