Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Ma Hoàng Căn (Ephedra sinica) 麻黄根


Ma hoàng căn

Vị thuốc: Ma Hoàng Căn
Tên Latin: Ephedra sinica
Tên Pinyin: Mahuanggen
Tên tiếng Hoa: 麻黄根

Tính vị: Vị ngọt t́nh b́nh
Quy kinh: Vào kinh phế

Dược năng: Chỉ hăn

Liều Dùng: 3 - 10g

Chủ trị:
Chủ trị các chứng đạo hăn, tự hăn do hư yếu.

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org