Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Bội Lan (Herba Eupatorii) 佩兰

Vị thuốc: Bội Lan
Tn Latin: Herba Eupatorii
Tn Pinyin: Peilan
Tn tiếng Hoa: 佩兰
Xuất xứ: Thần Nng Bản Thảo Kinh

Tính vị: Vị cay, tnh bnh
Quy kinh: Vo kinh tỳ, vị

Hoạt chất: neryl acetate, p-cymene, 5-nethyl thymol ether, coumarin, coumaric acid, thymohydroquinone

Dược năng: Lợi thấp, thanh thử nhiệt

Liều Dng: 4 - 9g

Chủ trị:
- Ma h thử thấp tch lại bn trong, ngực đầy tức, đầu căng đau, biếng ăn, nn mửa, lưỡi trắng, nhớt.

- Thấp phong bế tỳ v vị, biểu hiện như đầy v chướng thượng vị v bụng, buồn nn, nn v km ăn: dng Bội lan với Hoắc hương, Thương truật, Hậu phc v Bạch đậu khấu.

- Nhiệt v thấp ma h ngoại sinh xm nhiễm hoặc giai đoạn sớm của bệnh do sốt gy ra do nhiệt thấp biểu hiện như cảm gic tức ngực, khng đi, hơi sốt v da: Dng Bội lan với Hoắc hương, Thanh hao, Hoạt thạch v ch tr nhn.

King kỵ:
Dương thịnh m suy khng dng

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org