Trang Chính

  Dược Vị

  Toa Thuốc

  Diễn Đàn

  Đăng Nhập

  Đăng Ký

Li Hon (Omphalia) 雷丸

Vị thuốc: Li Hon
Tn Latin: Omphalia
Tn Pinyin: Leiwan
Tn tiếng Hoa: 雷丸

Tính vị: Vị đắng, tnh hn
Quy kinh: Vo kinh vị, đại trường

Dược năng: Bi trng

Liều Dng: 6 - 15g

Chủ trị:
Giun mc v giun đũa: dng phối hợp li hon với tn lang v khổ luyện b.

Độc tnh:
Hơi độc, dng theo sự chỉ định của thầy thuốc

<< Bản Để In >>

Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org