An Thận Thang

Tc Giả: Nhiễm Tiểu Phong

Chủ Trị:
Trị hư hỏa bốc ln gy tai, nhức răng

Cu kỷ tử 8g
Sơn dược 8g
Ngưu tất 6g
Bạch phục linh 6g
Sơn th nhục 6g
Thục địa 16g

Ghi Ch:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org