An Thai n Kh Thang

Tc Giả: Sa Đồ Mục T

Chủ Trị:
Trị c thai m bị t ng gy tử cung ra mu

A giao (nướng) 12g
Đương quy 12g
Bạch thược 10g
Hong cầm 8g
Ngải diệp 10g
Sa nhn 8g
T ngạnh 8g
Cam thảo 4g

Ghi Ch:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org