A Giao Kê Tử Hoàng

Tác Giả: Du Căn Sơ

Chủ Trị:
Dưỡng âm, tức phong. Trị nhiệt tà thương âm, môi khô, miệng khô chân tay mềm yếu

A giao 16g
Kê tử hoàng (ḷng đỏ trứng) 1 cái
Bạch thược 12g
Phục thần 8g
Câu đằng 12g
Lạc thạch đằng 8g
Thạch quyết minh 12g

Ghi Chú:
Vị Câu đằng, A giao để riêng, sắc các vị c̣n lại khi thuốc gần được th́ cho vị Câu đằng vào khoảng 10 phút th́ đổ thuốc ra, cho A giao vào quậy cho tan hết, kế đến cho Kê tử hoàng vào, quậy uống.


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org