Bạch Chỉ Tán

Tác Giả: Vương Khẳng Đường

Chủ Trị:
Trị nhức răng, sưng nướu, làm độc chân răng

Bạc hà 8g
Bạch chỉ 8g
Kinh giới 8g
Liên kiều 8g
Pḥng phong 6g
Thạch cao 8g
Thăng ma 8g
Xích thược 8g

Ghi Chú:
Tán bột uống ngày 8 - 12g ḥa với nước sôi trị nhức răng


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2024 yhoccotruyen.org