Hoắc Hương Chính Khí Tán

Tác Giả: Trần Sư Văn

Chủ Trị:
Giải biểu, hóa thấp, lư khí, ḥa trung. Trị tiêu chảy do ngoại cảm hàn thấp, sốt, sợ lạnh, đầu đau, nôn mửa, ngực đầy

Hoắc hương 12g
Bán hạ 12g
Trần b́ 6g
Tô diệp 8g
Bạch Phục linh 12g
Cát cánh 6g
Bạch chỉ 6g
Đại phúc b́ 8g
Cam thảo 4g
Bạch truật 8g
Hậu phác 8g

Ghi Chú:
Tán bột mỗi lần dùng 20g với nước sôi.


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org