Sài Cầm Thang

Tác Giả: Chu Đan Khê

Chủ Trị:
Ôn bệnh phát sốt, tiêu chảy, phần lư bị hư

Sài hồ 4g
Hoàng cầm 4g
Bán hạ 2g
Nhân sâm 4g
Nhục quế 2g
Trạch tả 4g
Sinh khương 3 lát
Đại táo 3 quả

Ghi Chú:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org