Sinh Hóa Thang

Tác Giả: Trương Cảnh Nhạc

Chủ Trị:
Hoạt huyết, tán ứ, ôn lư, chỉ thống, trị phát nhiệt, trục ứ, tán kết, sinh xong bụng đau, máu xấu không ra

Đương quy 24g
Xuyên khung 9g
Gừng thui cháy đen 2g
Chích cam thảo 2g
Đào nhân 5g (giă nhỏ)

Ghi Chú:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org