Thần Hiệu Thang

Tác Giả: Trần Sĩ Đạc

Chủ Trị:
Bổ tâm, thận, trị chứng lăng trí, hay quên

Phục thần 10g
Nhân sâm 30g
Sơn dược 30g
Thỏ ty tử 30g
Mạch môn 30g
Ba kích thiên 30g
Bá tử nhân 10g
Đan sâm 10g
Huyền sâm 30g
Khiếm thực 16g

Ghi Chú:
Sắc uống


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org