Sâm Linh Bạch Truật Tán

Tác Giả: Cục Phương

Chủ Trị:
Ôn bổ tỳ vị, ích khí bồi trung, trị tỳ vị hư nhược, ăn uống kém, cơ thể mệt mỏi, thiếu lực, hụt hơi, hồi hộp, nôn mửa, tiêu chảy

Nhân sâm 10g
Phục linh 10g
Bạch truật (tẩm hoàng thổ sao) 10g
Trần b́ 10g
Trích cam thảo 10g
Sơn dược 10g
Biển đậu 7g
Liên nhục 5g
Sa nhân 5g
Ư dĩ nhân (sao) 5g
Cát cánh 5g

Ghi Chú:
Tán bột, ngày uống 6 - 8g với nước sắc Đại táo (2 quả)


Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org