Linh Dương Giác (Cornu Saigae Tataricae) 羚羊角

Vị thuốc: Linh Dương Giác
Tên Latin: Cornu Saigae Tataricae
Tên Pinyin: Lingyangjiao
Tên tiếng Hoa: 羚羊角Nội Quy | Góp Ý | © 2009 - 2022 yhoccotruyen.org